Brix Grafisk Kommunikation | FSC-mærket

FSC®-MÆRKET

Vores FSC-certifikat auditteres af DNV-GL.

FSC-mærket på tryksager er din garanti for, at du støtter skovdrift, hvor der tages hensyn til dyre- og planteliv samt de mennesker, der lever i og af naturen. FSC-mærket kan sidde på træ og andre produkter, herunder papir, hvori træ indgår, fra hele verden – lige fra de tropiske regnskove til de sibiriske nåleskove.

FÆLLES FOR ALLE SKOVENE ER:

Skovens miljø

 • Der fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere 

 • Truede arter og udsatte områder beskyttes mod fældning

 • Dette skaber bedre vilkår for dyre- og planteliv

 • Planter og dyreliv får bedre levevilkår, fordi skovdriften bliver spredt over større områder

Arbejderne og lokalsamfundet

 • Arbejderne uddannes til deres job og får sikkerhedsudstyr til arbejdet

 • Arbejderne er sikret ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold 

 • Arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger m.m. 

 • Lokalsamfundets interesser er inddraget og sikret i forbindelse med FSC-certifi ceret skovdrift 

Indfødte folk

 • Indfødte folkeslag sikres deres traditionelle ret til adgang og brug af skoven

 • Områder af kulturel, religiøs eller anden betydning kortlægges og beskyttes

 • Oprindelige folkeslag skal inddrages i skovforvaltningen og modtage økonomisk kompensation, hvis deres viden og ressourcer bruges 

Kravene bag FSC er med andre ord din garanti for, at der tages hensyn til alle aspekter i livet i og omkring skoven, når dine tryksager produceres i FSC-mærket kvalitet.

Vælger du FSC-mærket på din tryksag, vælger du samtidig bæredygtigt papir og miljørigtig produktion i forbindelse med fremstillingen af dine tryksager.

DS/EN
ISO 9001
&
ISO 14001 

Læs mere her